Зареждане...
Ти си в света на Кока-Кола ХБК България, който събира всички важни за компанията и нейните заинтересовани страни теми.
Натисни с мишката зоната, която искаш да посетиш.

За доклада

Пред Вас е третият доклад за устойчиво развитие на Кока-Кола ХБК България. Информацията в него представя целите, начина на управление и резултатите, постигнати по отношение на най-важните теми за компанията и заинтересованите ѝ страни за календарната 2017 г. При създаването на доклада е следвана методогията на GRI Standards, в съответствие с „Core“ опцията им. Не е верифициран от трета страна.

В случай, че имате допълнителни въпроси или обратна връзка по отношение на доклада, можете да пишете на: pacbg@cchellenic.com

Обръщение на изпълнителния директор

Ние в Кока-Кола Хеленик вярваме, че добрите компании предлагат отлични продукти, но също така полагат грижи, за да направят света едно по-добро място за живот. Нашите дългогодишни грижи към обществото и околната среда допринесоха за това да бъдем световен лидер в индустрията за производство на напитки, като през 2017 г. за четвърта поредна година оглавихме глобалния показател в корпоративното устойчиво развитие Dow Jones Sustainability Index (DJSI) в Европа и в света. Горди сме, че служителите на системата на Кока-Кола в България ежедневно дават своя изключителен принос в тази насока.

Стремежът към устойчиво развитие, което създава стойност за бизнеса и обществото, е в нашето ДНК като компания. Нашата мисия да освежаваме потребителите 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, да бъдем сигурен партньор на нашите клиенти и да подпомагаме общностите, в които оперираме, ни помага да постигнем стабилен и устойчив растеж. Неизменна част от него са нашите хора, благодарение на чиито потенциал всеки ден реализираме своите мечти. Именно те са в сърцето на всичко, което правим за по-доброто образование на младите хора чрез програмата си Youth Empowered, за околната среда – освен като постигаме амбициозните си цели за оптимизиране на нашите процеси, и чрез инициативата ни „Моят зелен град“, която вече 10 години прави местата, на които живеем, по-чисти и зелени.

Докладът ни за устойчиво развитие е вход към нашата успешна 2017 година, през която създадохме страхотни продуктови иновации и подобрихме нашите процеси, с което допринесохме повече от всякога за околната среда. През изминалата година поставихме основите на устойчиви програми и активности, които оказват реално въздействие върху младите хора и обществото ни.

Най-важните цифри за последните 2 години на Кока-Кола ХБК България

383 млн. лева приходи

2 производствени центъра

1,91 литра вода за всеки литър произведена напитка

30 млн. лева изплатени заплати и придобивки

995 служители

50 гр. емисии на СО2 за всеки литър произведена напитка

Близо 80 млн. данъци и такси, изплатени към държавния бюджет

31% жени на управленски позиции

100% зелена енергия, употребена в производствения център в Банкя

364 000 лв. инвестиции в обществото

23,6 часа обучения на служител

95 830 кг етикети от стъклени бутилки, за първи път успешно рециклирани

Включване на заинтересованите страни

Ние в Кока-Кола ХБК България полагаме последователни усилия в управлението на взаимоотношенията си със заинтересованите ни страни. За нас е важно да поддържаме диалог с тях по отношение на важните за съвместното ни партньорство теми. Основополагащо за взаимодействията с всички тях е да изграждаме дългосрочни взаимоотношения, които винаги се градят върху спазването на етичните правила. Пълен списък на заинтересованите страни и начина, по който си взаимдействаме с всяка група, можете да откриете в частта „За доклада“.

Матрица на значимите теми

За да ръководим нашия бизнес в правилната посока, регулярно идентифицираме и оценяваме темите, които са от най-голямо значение за постигането на нашите дългосрочни цели, като следваме добрите практики според GRI стандартите за оценка на значимите теми. Вглеждаме се в бизнеса си, във веригата си на доставки, в тенденциите на местния и международните пазари и политики и проследяваме как всеки един от тези аспекти влияе върху устойчивостта на бизнеса ни.

Легенда:

1 - Ангажираност и благосъстояние на служителите
2 - Устойчиво управление на опаковки, отпадъци и рециклиране
3 - Взаимоотношения с партньори
4 - Отговорен маркетинг
5 - Здраве и калориен баланс
6 - Развитие на младежта
7 - Качество на продуктите
8 - Корпоративно управление, бизнес етика и антикорупция
9 - Опазване на водните ресурси
10 - Директни и индиректни икономически въздействия
11 - Иновации
12 - Енергия и изменение на климата
13 - Инвестиции в обществото
14 - Устойчиво снабдяване
Отговорно управление

Като част от Групата Кока-Кола Хеленик следваме глобална стратегия за изпълнение на икономическите, екологични и социални цели, които са общовалидни за всички 28 страни. Принципите на управление на рисковете са заложени още в груповата ни стратегия и се проследяват и обсъждат както на международно, така и на местно ниво. Важен принцип при взимане на решения, валиден за цялата група, включително Кока-Кола ХБК България, е следването на етични норми и прозрачност. Прилагаме ги както при взимането на вътрешни решения, така и при взаимоотношенията си с с външни заинтересовани страни. Затова е важно всички наши служители да познават тези принципи и да знаят как да действат в случай на риск от тяхното нарушаване.

Ежегодно провеждаме онлайн обучения, свързани с етика и антикорупция, които обхващат 100% от нашите служители. За служителите, които са изложени на по-висок риск от сблъсък с корупционни практики, организираме и допълнителни обучения.
Ангажименти и членства

Нашата компания е член на редица организации, благодарение на които успешно реализира своите ангажименти:
• UNESDA
- Понижаване с 10% на калориите в напитките ни в периода 2015-2020 г.
- Не продаваме продукти с добавена захар в училища.
• ЕU Pledge – „Хартата за отговорна комуникация” – е доброволна инициатива на водещи компании в областта на производството на храни и напитки, чиято цел е да промени начина, по който се прави реклама, насочена към децата. Инициативата е отговорът на водещи фирми в индустрията на призив, отправен от институциите на ЕС към хранително-вкусовата промишленост, търговската комуникация да бъде използвана така, че да се подпомогнат родителите при създаването на правилните навици за хранене и правилeн избор относно начина на живот на децата им.
• Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ)
Подпомагаме създаването и развитието на среда, в която всички компании от сектора могат да посрещат потребностите и да удовлетворяват нуждите на потребителите и обществото, като същевременно се конкурират ефективно за устойчив растеж
- Популяризиране на нуждата от разумна консумация, включване на калорийна информация за продуктите
- Създаване на етичен кодекс за маркетинг и етикетиране на енергийни напитки.
- Налагане на ясни правила, стандарти и корпоративна отговорност в сектора за произвоство на бутилирани води и за цялата българска икономика. (инициатива „Кристално чисти“)
• Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки (AПВТСН)
- Отговорни продажби, маркетинг и комуникационни принципи за алкохолните ни напитки.
- Цели за устойчиво развитие на Групата Кока-Кола Хеленик.
През 2017 г. заедно с АПБНБ създадохме инициативата „Кристално чисти“, в израз на убедеността ни, че икономическото развитие на България и просперитетът на българското общество зависят от ангажираността и приноса на всеки негов гражданин. Нашата цел е да наложим спазването на най-високите стандарти за качество и прозрачност в бизнеса като норма за целия сектор и за цялата българска икономика.

През 2017 г. заедно с АПБНБ създадохме инициативата „Кристално чисти“, в израз на убедеността ни, че икономическото развитие на България и просперитетът на българското общество зависят от ангажираността и приноса на всеки негов гражданин. Нашата цел е да наложим спазването на най-високите стандарти за качество и прозрачност в бизнеса като норма за целия сектор и за цялата българска икономика.
Източници на съставките

За нас е важно партньорите ни, които доставят суровините, необходими за създаването на нашите продукти, да споделят принципите, които следваме за качеството на продуктите и за начина на управление на бизнеса. Това е причината да създадем „Ръководство за работа с доставчици“, в което са включени изисквания, свързани със спазване на човешките права, условията на здраве и безопасност по време на работа, трудовите права и опазването на околната среда. Радостни сме, че 100% от нашите доставчици се съгласиха да следват тези важни принципи. Нещо повече - стремим се да се запознаваме със състоянието на доставчиците си във връзка с тези теми, още преди да започнем съвместния си бизнес. През 2017 г. 67 нови доставчици бяха предварително одитирани според критерии, които включват изисквания към качеството, социални, екологични и управленски теми.
Качество на продуктите

Водени от стремежа си да отговаряме на нуждите на потребителите 24/7, през 2017 г. разраснахме нашето продуктово портфолио с изцяло нови категории продукти и с вълнуващи вкусове на традиционните ни марки. Всички те са със същото високо качество, което е неизменна част от всяка една напитка, до която се докосва нашият потребител.

За да сме сигурни в качеството на продуктите си, следваме най-добрите външни насоки и вътрешните изисквания на Групата Кока-Кола Хеленик. Производствените ни центрове в Банкя и в Костинброд са сертифицирани по стандартите ISO 9001, 14001, 22000, 22002, FSSC 22000 и OHSAS 18001, както и са удостоени със златен сертификат, потвърждаващ най-високото ниво на съответствие на EWS (European Water stewardship) стандарта. Само за последната година преминахме успешно през 24 планирани и непланирани одита от Групата Кока-Кола Хеленик или други одитиращи организации по тези и по допълнителни изисквания. В допълнение към тях, проведохме 18 вътрешни одитни проверки във връзка със сертификатите, които притежаваме. През 2017 г. Българска агенция по безопасност на храните ни посети повече от десет пъти, като обхвана всяка от локациите ни и приключи всяко от посещенията без предписания към компанията.

В Кока-Кола ХБК България вярваме, че нашият екип е силно конкурентно предимство на организацията, ето защо имаме ясен фокус върху хората. Грижата ни към тях започва от момента на тяхното въвеждане в организацията и спецификата на работа, през структурирания процес на оценка на представянето и изготвяне на индивидуални планове за развитие и тяхното проследяване, до признанието за постигнатите резултати. Работим целенасочено и с преките ръководители като посланици на културата за „собственици на бизнеса“, за непрекъснато професионално и личностно развитие и стриктно спазване на правилата за здраве и безопасност.

Провеждаме ежегодно проучване на удовлетвореност на служителите, като през 2017 г. участваха 946 наши колеги, 86% от които споделят, че са горди да бъдат част от Кока-Кола Хеленик. Имаме структуриран подход за анализ на събраната обратна връзка от проучването, която използваме, за да бъдем още по-мотивирани, ангажирани и продуктивни и да отговорим на нарастващите предизвикателства на пазара.

Щастливи сме, че не само нашите служители са удовлетворени, че са част от нашата компания, но и станахме най-предпочитан работодател сред студентите в България, според първото по рода си проучване Graduate Survey за 2017 г.

Нашите хора са в сърцето на нашия устойчив растеж. В компанията работим целенасочено за развитие на таланти с култура на устойчиво високо представяне и потенциал, защото това е предпоставка за постигане на стратегическите ни приоритети. Програмите за развитие на таланти са инструмент, който прилагаме успешно в България повече от 16 години и който ни помага да подготвяме приемственици на лидерските сегменти, както и да увеличаваме броя на вътрешните служители, преминаващи на нови лидерски роли в организацията ни.

В Кока-Кола ХБК България имаме въведени и работещи няколко програми за развитие в подкрепа на талантите на различни нива:
През 2017 г. в Кока-Кола ХБК България имахме засилен фокус върху включване на служители от всички нива и функции в изграждането на стратегията на компанията. След определянето на стратегическите приоритети на ниво група Кока-Кола Хеленик и на ниво страна, с цел да генерират идеи за реализиране на поставените приоритети, бяха организирани екипи от служители на различни нива и отдели, така че в дискусиите да се разгледат всички гледни точки. По време на работата си, екипите се допитаха и до различни целеви групи в организацията, така че да получат обратна връзка от възможно най-голяма аудитория. На база на проведените работни срещи се прецизираха и обсъдиха всички предложения и тези, които ръководният екип валидира, залегнаха в бизнес плана ни за 2018 г. По този начин голяма част от служителите участваха в изграждането на стратегията в компанията, което е предпоставка за нейното по-добро разбиране и промяна към културата на мислене на „собственици на бизнеса“.
В основата на адекватната грижа за хората е усещането им за сигурност и безопасност при изпълнението на ежедневните им задачи. През 2017 г. инвестирахме близо 500 хил. лв. в проекти, свързани с подобряване на качеството, околната среда и безопасността при работа в производствените центрове в Банкя и Костинброд. Резултатите за същия период показват, че реализирането на тези проекти е било успешно - не сме имали фатални инциденти, а тези, които са довели до повече от 1 ден болничен, са 4 - три пъти по-малко спрямо 2016 г., когато са били 12.

За част от нашите колеги важен аспект от работата е посещението на място при партньори на компанията. За да осигурим безопасността на нашите служители при шофиране, служебните ни автомобили са оборудвани с ОЕМ или MobilEye системи за проследяване на скоростта и предотвратяване на произшествия. Провеждаме редовни обучения за безопасно и екологосъобразно шофиране, които са базирани на анализ на различните видове шофьори в компанията. През 2017 г. тези мерки доведоха до резултат от 4,64 инцидента на всеки милион пропътувани километра от наши служители.
Взаимоотношения с партньори

Работата с нашите клиенти не приключва с доставката на продуктите ни до техните обекти. За нас е важно да подкрепяме по-малките бизнеси в развитието им и да ги подпомагаме да отговарят на нуждите на потребителите. Голяма част от тях имат ограничени ресурси за идентифициране и приоритизиране на тенденциите на пазара и работата им с компании като нашата е добър шанс да бъдат информирани и гъвкави в динамичния ХоРеКа сектор.

Всички иновации, които планирахме за 2017 г., бяха придружени с процес на информиране на нашите клиенти. Не просто предложихме нови продукти и концепции на пазара, ние въвлякохме нашите клиенти в реализирането им чрез информационни кампании и планираме да продължим с този подход и в бъдеще. Представихме им резултатите от мащабно потребителско проучване и стратегията на компанията в техен отговор. По този начин ги запознаваме с логиката зад нашия процес на създаване на иновации и им даваме възможност да мултиплицират процеса и да използват информацията по полезен и за техния бизнес начин.
Подкрепата на партньорите не приключва с информирането. За нас е важно качеството на продуктите ни да е видимо в начина на предлагане, което е свързано с обучения на място и изграждане на умения. При поемането на дистрибуцията на марката Lavazza за България, например, проведохме обучения за употребата на оборудването за приготвяне на перфектната кафе напитка Lavazza, осъществихме дегустации на разновидностите на Lavazza, които предлагаме на българския пазар, и споделихме с персонала на заведения тънкостите на перфектното сервиране на нашето кафе.
Преки и непреки икономически въздействия

Системата на Кока-Кола в България създава над 560 милиона лева добавена стойност или около 0.6% от БВП на страната. 101 милиона лева от тях са пряко създадени от системата – чрез плащане на заплати и осигуровки, данъци и такси, инвестиции, спонсорства и дарения. Самостоятелно от системата, Кока-Кола ХБК България допринесе през 2017 г. с над 34 млн. лева изплатени заплати и осигуровки за служителите си, повече от 76 млн. лева под формата на данъци и такси и над 364 000 лева за обществени проекти. Генерираните приходи за същия ва, от над 346 милиона литра продадени напитки.

През 2017 г. направихме и почти 3 млн. лева инвестиции в производствата ни в Костинброд и Банкя, свързани с подобрения в качеството и ефикасността на процесите и средата на работа. Сред тях са нови компресорни системи и за двата завода, нови бутилиращи линии, множество малки проекти за подобряване на качеството, околната среда и безопасността на работа, различни проекти за оптимизация на потреблението на вода и електричество.

През 2017 г. изплатихме на свои доставчици в България близо 43 млн. лева. Това са плащания, които са се трансоформирали в заплати към техните служители, данъци и такси към държавата и инвестиции в техните бизнеси. Имайки предвид този път на финансовите средства, установихме, че всяко работно място в Кока-Кола ХБК (или друга компания от системата на Кока-Кола в България), поддържа 7 други работни места в страната.
Кока-Кола Хеленик в България

Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България е част от групата на Кока-Кола Хеленик и от системата на Кока-Кола в България. Кока-Кола ХБК България е 99% собственост на Coca-Cola Beverages 2 Netherlands и по-малко от 1% - на ТПК Тексим Пловдив.
Компанията е в България от 1992 г. Управлява се от Изпълнителен директор и Функционални ръководители, 31% от които са жени.

Централният офис на Кока-Кола ХБК България се намира в София, а двата ни производствени центъра са в Костинброд и Банкя. Компанията разполага със 7 дистрибуционни центъра в страната, благодарение на които достигаме до всяко населено място в страната и така улесняваме покритието на целия пазар.

Системата на Кока-Кола в България се състои от 5 юридически лица: Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България, The Coca-Cola Company, Coca-Cola European Partners Shared Services, Coca-Cola Hellenic Business Services Organization и Coca-Cola Hellenic Group IT Services. Системата наема пряко около 2300 души и генерира приходи от близо 876 милиона лева. Повече за икономическите ефекти от функционирането на системата на Кока-Кола в България можете да видите в нашия доклад за Социално-икономическо въздействие на системата на Кока-Кола в България тук.
Анализ на значимите теми и ангажиране на заинтересованите страни

Благодарение на усилията на екипа ни регулярно успяваме да актуализираме значимите теми за компанията. Това включва да обмислим аспектите от тях, които са най-важни за успеха на компанията, промени във външната среда, които са направили дадена тема повече или по-малко важна, нови тенденции, които създават нови теми от важност за нас.

Таблицата описва идентифицираните през 2017 г. значими теми, какво е значението на всяка една от тях, какви аспекти обхваща и докъде се простират въздействията ни, свързани с тях.

Вярваме, че за да бъде един бизнес успешен, общностите, в които функционира трябва да се развиват в позитивна посока. Тази философия е дълбоко внедрена във всички наши политики и процеси. Интегрирали сме я във взаимоотншенията си с партньорите и доставчиците ни, с клиентите ни, с общностите, които ни заобикалят и най-вече - със служителите ни. Именно те са истинските преносители на тази философия в регулярните си контакти със заинтересовани страни и с доброволното си участие в общественозначими проекти. За 2017 г. 880 наши служители се включиха в следващите проекти и прекараха общо 3 640 работни часа като доброволци по каузи, в които вярват. Тези наши усилия бяха отличени с осем награди в областта на Корпоративната социална отговорност през изминалата година, както и с престижната награда в категория „Общество“ на Групата Кока-Кола Хеленик, която постави България на първо място сред всички 28 държави, част от нея. Горди сме, че нашата страна получи това отличие за втора поредна година.

През 2017 г. съвместно с нашите партньори от фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ реализирахме пилотното издание на инициативата Youth Empowered. Със съвместния ни проект целим да допринесем за намаляване на броя на икономически неактивните млади хора в България, които по данни на УНИЦЕФ за България са 1/5 от младите хора в страната ни. През изминалата година, 642 ученици станаха част от 8 585 часа обучителни курса за развитие на личностни умения и придобиване на основни бизнес компетенции в 7 български града (Гоце Делчев, Костенец, Лом, Самоков, Своге, София и Търговище), в шест от които нивото на икономически неактивните млади хора е сред най-високите в България.
Като продължение на тази успешна програма, разработихме и първата в България безплатна онлайн платформа за обучение и кариерно развитие www.youthempowered.bg, чрез която се стремим да достигнем до още повече млади хора у нас.

Горди сме, че нашата програма беше забелязана и отличена от Министерство на труда и социалната политика и беше включена в Националното ръководство за работа с икономически неактивни млади хора и в европейската образователна платформа EPALE.
Успешното партньорство между фондация „Заедно в час“ и марката Банкя продължи и през 2017 г. За пета поредна година заедно с нашите партньори, целим да осигурим равен достъп до качествено образование на всяко дете в България, чрез подготвяне на млади и способни хора, които влизат в ролята на преподаватели в рамките на 2 години. През 2017 г. в програмата участваха 158 учители на 9000 деца в 80 училища.
Като компания, която създава и реализира проекти за развитие на младежта, Кока-Кола Хеленик България е съосновател на националната платформа „Образование 2030“, чиято мисия е да повиши обществената информираност относно нуждата от реална промяна в образованието чрез поставяне на измерими цели до 2030 г. и проследяване на техния прогрес. За да очертае предизвикателствата, възможностите за развитие и прогреса, постигнат към момента, беше създаден и вторият Мониторингов доклад за 2017 г.
Стремим се да подпомагаме местните общности и да подкрепяме младите навсякъде, където работим. Вярваме, че бизнесът може да бъде от особена полза в образователния процес, за получаване на качествена подготовка не само на теория, но и на практика. С идеята за практическо приложимо образование, сме горди, че през септември 2017 г. създадохме съвместно с ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“, Костинброд, паралелка за обучение на ученици след завършен седми клас по специалността „Производство на алкохолни и безалкохолни напитки“.
В последните три години от образователния курс, часовете на учениците по учебна практика ще бъдат се водени от специалисти от екипа на Кока-Кола Хеленик България.
Част от занятията ще се извършват на територията на производствен център „Костинброд“ и в специализирания кабинет за учебна практика в ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“ - Костинброд. Представители на компанията участват активно и в изготвяне на учебната програма за практическото и професионалното обучение на учениците, с експертната помощ от Университета по хранителни технологии, Пловдив.

Друг важен приоритет за цялата група на Кока-Кола Хеленик са проектите по социално-значими теми и работата с местните общности. Поддържаме близки взаимоотношения с национални неправителствени организации и с местните институции в градовете, в които имаме оперативна дейност.

„Купата на Coca-Cola” е най-големият междуучилищен турнир по футбол за ученици между 12-14-годишна възраст. Инициативата е насочена към развиване на социалните умения на учениците, като създава условия за подрастващите и техните семейства да се забавляват и да прекарват повече време заедно. През 2017 г. шампионатът разшири своя обхват, като два български града се включиха в него за първи път– Враца и Кърджали. Така в шестото издание на „Купата на Coca-Cola” участваха рекордните 16 340 ученици от 344 училища в 10 региона на страната.

Кока-Кола ХБК е дългогодишен партньор на Български червен кръст и вече 4 поредни години компанията организира кампания „Коледна работилница за добрини“, приходите от която се даряват на БЧК за осигуряване на „Топъл обяд“ в училище за 300 деца в неравностойно положение. Чрез „Coca-Cola коледна работилница за добрини“ компанията е дарила над 120 000 лв, а през учебната 2017/2018 година,безплатен топъл обяд са получили 1 650 деца от 26 общини. През 2017 г. в инициативата се включиха и нашите партньори Фантастико с цел реализиране на втора акция - „Готви с Coca-Cola и Фантастико“, от която бяха събрани 27 840 лв. Благодарение на тези средства, 350 деца в неравностойно положение от областите Ямбол и София получиха безплатен обяд в своите училища.

За нас е важно да предлагаме качествени и разнообразни продукти, които отговарят на предпочитанията и нуждите на нашите потребители 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. През 2017 г. вече можем да се похвалим с портфолио, което покрива тези нужди - от кафе, през безалкохолни напитки и вода в опаковки подходящи за спорт, до алкохолни продукти и енергийни напитки. В рамките на изминалата година, част от нашето продуктово портфолио станаха висококачествени марки като италианското кафе Lavazza, топлия шоколад Eraclea, чайовете Whittington, както и уиски брандовете The Glenrothes и Naked Grouse. Освен това, продължаваме да работим и в посока намаляване на калориите в напитките ни и увеличаване на избора от напитки с нулево съдържание на захар.Работим в посока цялостно намаляване на съдържанието на захар в напитките ни. През 2017 г. успяхме да намалим съдържанието на захар със 7,5% до 9,22 гр. захар на 100 мл напитка.

Революционен етап от 130-годишната история на Coca-Cola е въвеждането на стратегията „Един бранд“, с която през 2017 г. обединихме подбрандовете на марката в България - Coca-Cola Classic и Coca-Cola Zеro, под един бранд с общо позициониране, дизайн и стил, предлагайки любимия Coca-Cola вкус, но във вариант с или без захар. По този начин всеки наш потребител може да избере своя вариант на Coca-Cola, който най-добре отговаря на неговия вкус, начин на живот и хранене.
В продължение на този наш ангажимент, през 2017 г., още един бранд беше представен във вариант без захар - Sprite.

Освен това, сме горди, че Monster Energy е един от пионерите в предлагането на енергийни напитки с намалено или нулево съдържание на захар и калории. През 2016 г. Monster Energy лансира новото семейство енергийни напитки Monster Ultra с нулево съдържание на захар и с нула калории. В резултат, за последната година делът на продажбите ни на напитки с намалено или никакво съдържание на захар се увеличи с 2,3%.
За първи път в света Coca-Cola представи лимитирана колекция от шест дизайнерски бутилки, посветена на неповторимото разнообразие от везбени орнаменти и композиции от различни краища на България. Емблематичната стъклена бутилка на Coca-Cola беше „облечена“ в мотиви от шевиците на шестте български етнографски области – Пиринска, Тракийска, Родопска, Шопска, Добруджанска и Северняшка.

България е доказала се като новатор в историята на бранда. Именно в страната ни, още през 1965 година, се допуска името на легендарната марка да бъде изписано на различен от латиница език. Логото на кирилица постига нечуван успех в световен план и полага началото на нова ера в развитието на бранда в различните региони на света.
През октомври 2017 г. стартирахме партньорство с Lavazza Spa Italy, като поехме дистрибуцията на Lavazza за България. Lavazza е собственик на една от най-реномираните италиански марки кафе в света. С това партньорство направихме още една стъпка към нашата визия да покриваме нуждите на нашите потребители 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, предлагайки обогатено портфолио от водещи марки, за да обхванем увеличаващия се брой поводи за консумация. Наред с водещата марка кафе, към портфолиото на компанията се нареди истинският италиански топъл шоколад Eraclea и чайовете с премиум качество Whittington, предлаган в селекция от 14 разновидности.
Fanta лансира първата промяна в своята опаковка за последните 10 години.
През лятото на 2016 г. проведохме проучване сред потребителите каква иновация очакват от марката Fanta. От всички концепции, които им представихме, новата уникална и щура бутилка с форма на изстискан портокал привлече най-силно вниманието на феновете на марката.
Вече лансирана в други страни от Групата на Кока-Кола Хеленик, на българския пазар бутилката излезе през април 2017 г. в опаковките от 500 мл и 2 литра.
През лятото на 2017 г. фурор на българския пазар предизвика и новият вкус на Fanta – Fanta Maddness, с отличаващият се син цвят и освежаващ вкус на лимон и цвят от бъз.
Не спираме да обогатяваме нашето портфолио от алкохолни напитки с история, като през 2017 г. лансирахме на българския пазар четири вида уиски от дестилерията The Glenrothes. В началото на 1990 марката е лансирана като Single Malt Whisky. Всеки един малц, който излиза от дестилерията, е “винтидж” – Vintage. И под “винтидж” не се има предвид години на отлежаване, а уиски, дестилирано в определена година, което е достигнало максимална зрялост, вкус и характер.

За феновете на марката Famous Grouse у нас, през 2017 г. предложихме на потребителите отличителното уиски Naked Grouse. За постигането на вкуса му са необходими и правилните бъчви, издирвани в цяла Шотландия. Бъчви, които имат силата на характера, за да извлекат максималното от това, за което са предвидени.
За да създадем перфектното съчетание от нашите висококачествени безалкохолни и алкохолни брандове, през 2017 г. създадохме платформата PERFECT MIX. Тя има за цел да повиши коктейлната култура в страната ни и да осъвремени навиците, свързани с консумацията на миксирани напитки и да развие ХоРеКа пазара, предоставяйки уникално преживяване за потребителите. В избора на безалкохолни и алкохолни коктейли се доверихме както на майсторството на най-добрите миксолози, така и на съставките, доказали своето неопровержимо качество. Платформата предоставя съвети за забъркването на перфектни популярни и не-толкова коктейли, събития, на които потребителите могат да опитат коктейлите и да открият най-удобното за себе си заведение от всички 1200, които предлагат PERFECT MIX.
Отговорен маркетинг

Влагаме въображение и страст в създаването на нашите рекламни кампании и се стараем те да носят характера на брандовете ни. Същевременно никога не забравяме за отговорността, която носим, представяйки продуктите си пред потенциални потребители, особено пред най-малките сред тях. Ние сме сред първите компании в Европа, които се ангажират да не рекламират директно към лица под 12-годишна възраст и спазваме последователно този свой ангажимент. Използваме одити от трети страни, за да проверяваме спазването на ангажимента ни и до 2017 не сме имали идентифицирани нарушения.

Друг важен ангажимент, който е от огромно значение за нас, е да предоставяме пълна информация за съставките на нашите напитки, за да могат потребителите ни да вземат информирани решения за своя дневен калориен прием. Етикетите на бутилките и кеновете ни предоставят ясна информация за калорийното съдържание, както и препоръчителния дневен прием (Guideline Daily Amount (GDA)) на калории, захар, мазнини, наситени мазнини и сол.

Продуктите ни са в емблематични опаковки, които са разпознаваеми по цял свят. За нас е важно, освен да бъдат преносител на качествен продукт, да носят духа на компанията и да отразяват ангажиментите ни за опазване на околната среда. Стремим се те да бъдат функционални, иновативни и приородосъобразни.Непрекъснато полагаме усилия за намаляване теглото на опаковките си, с което понижаваме и количеството отпадъци, които следва да се събират и рециклират. По този начин, понижаваме също и количеството енергия, която се използва в процеса на производство и свързаните с него емисии на СО2. През 2017 г. успяхме да понижим теглото на опаковките от 0,750 л. на минерална вода Банкя с 22% - от 22 г. на 17.2 г. Това се равнява на теглото на една монета от 50 стотинки.

Всички пластмасови бутилки на минерална вода Банкя от 0,330 л. до 1,5 л. са от типа PlantBottle, т.е. опаковки, които са подходящи за рециклиране и са създадени от 30% растителни материали.
Голяма част от потреблението на нашите продукти се случва на място в ХоРеКа сектора (хотели, ресторанти и кафенета), което прави употребата на стъклени опаковки за многократна употреба изключително подходяща. Дългосрочните ни взаимоотношения с клиенти от сектора ни позволяват лесно да събираме обратно бутилките от продуктите си, след тяхната консумация. В нашите заводи в Банкя и Костинброд стъклените бутилки се връщат, почистват се старателно и се пълнят отново с любимите напитки на нашите потребители.
Стремим се да сведем до минимум количеството отпадъци, които се озовават в депо вследствие на нашата дейност. Отпадъците от процеса на производство, например – опаковъчно фолио, картонени опаковки, остарели дървени палети - се събират разделно още в заводите ни и близо 95% от тях биват рециклирани. Вече три години оползотворяваме и отпадъчните утайки от пречистването на отпадъчни води в производствения ни център в Костинброд. През 2017 г. бяха използвани над 495 тона утайки за създаването на енергия чрез изгаряне. Те послужиха за генерирането на 79 744.80 кВч или енергията, нужна за непрестанната работа на една 60кВч електрическа крушка за 152 дни.

През 2017 г. започнахме да рециклираме успешно и етикетите на стъклените ни бутилки. С последните подобрения в нашия производствен център в Костинброд, за първи път успяхме да рециклираме 95 830 кг етикета.

За нас е важно освен да носим наслада с нашите продукти, които се дистрибутират в цялата страна, и да се погрижим и за отпадъците от техните опаковки. За да можем да подпомогнем тяхното събиране и рециклиране, сме член на ЕКОПАК, чиято мрежа за сметосъбиране обхваща повече от 85 общини.

ЕКОПАК ежегодно изпълнява поставените от държавата цели за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки на бизнеса. Организацията е единствената, която съвместно с бизнеса организира информационни кампании „Заедно“ за популяризиране на разделното събиране на отпадъци.
Източници на вода и воден отпечатък

За нас е важно партньорите ни, които доставят суровините, необходими за създаването на нашите продукти, да споделят принципите, които следваме за качеството на продуктите и за начина на управление на бизнеса. Това е причината да създадем „Ръководство за работа с доставчици“, в което са включени изисквания, свързани със спазване на човешките права, условията на здраве и безопасност по време на работа, трудовите права и опазването на околната среда. Радостни сме, че 100% от нашите доставчици се съгласиха да следват тези важни принципи. Нещо повече - стремим се да се запознаваме със състоянието на доставчиците си във връзка с тези теми, още преди да започнем съвместния си бизнес. През 2017 г. 67 нови доставчици бяха предварително одитирани според критерии, които включват изисквания към качеството, социални, екологични и управленски теми.

Здраве и балансиран начин на живот. За нас е важно да предлагаме качествени и разнообразни продукти, които отговарят на предпочитанията и нуждите на нашите потребители 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. През 2017 г. вече можем да се похвалим с портфолио, което покрива тези нужди - от кафе, през безалкохолни напитки и вода в опаковки, подходящи за спорт, до алкохолни продукти и енергийни напитки. В рамките на изминалата година част от нашето продуктово портфолио станаха висококачествени марки като италианското кафе Lavazza, топлият шоколад Eraclea, чайовете Whittington, както и уиски брандовете The Glenrothes и Naked Grouse. Освен това продължаваме да работим и в посока намаляване на калориите в напитките ни и увеличаване на избора от напитки с нулево съдържание на захар.
Емисии на СО2 и енергия

Потреблението на енергия е друг важен аспект за реализирането на нашите дейности. Наш ангажимент е да намаляваме емисиите въглероден диоксид, генерирани от използваната от нас енергия.

На първо място се стремим да подобряваме енергийната ефективност на процесите на производство и по този начин да намаляваме потреблението на енергия за литър произведена напитка. Подменяме машините си с такива с по-висок енергиен клас, оптимизираме процесите, преминаваме към по-чисти източници. През 2017 г. за всеки литър произведена напитка генерирахме 50 грама въглероден диоксид - с 25% по-малко спрямо 2016 г.

През 2017 г. въведохме нови условия на закупуване на енергия, като увеличихме дела на енергията от възобновяеми източници в общия микс на енергията, която ни се доставя. В резултат на този процес през 2017 г. можем да се похвалим със 100% потребление на „зелена електроенергия“ в завода ни в Банкя. За момента това са 13% от цялото ни потребление на енергия за производство.
МЯСТОТО е най-новият проект, иницииран от сдружение „BG Бъди Активен" и финансиран от Фондацията на Кока-Кола, целящ да преобрази градски пространства в 10 различни градове в България и да ги превърне в предпочитано от младите хора място за дейности на открито. През 2017 г. проектът се реализира в Берковица, Враца, Добрич, Калофер, Карлово, Казанлък, Самоков, Сандански, София и Плевен. Преобразяването на местата се случваше на 3 етапа: 1) Срещи и разговори със заинтересовани страни и потенциални участници и партньори на преобразяването; 2) изграждане на колективна визия и дизайн на мястото с местните младежи; 3) Преобразяването на мястото, с активното участие на младежите в процеса.
С подкрепата на нашата компания в столичния район Оборище бяха поставени енергийни пейки, които използват кинетична и слънчева енергия. Те имат вътрешно вградени слънчеви панели. През деня събират енергия, а вечер излъчват мека светлина, като създават приятна и уютна атмосфера. Десетте пейки са дарение на Столична община по повод празника на район „Оборище“ и са разположени в столичния парк „Заимов" и в междублоковите пространства на района.През 2017 г. екологичната инициатива „Моят зелен град“ отбеляза десетата си годишнина със засаждането на своята трета гора и осъществяване на разнообразни дейности по почистване, реновиране и облагородяване в 18 населени места в България. Като част от инициативата, доброволци от системата на Кока-Кола в България и техните семейства засадиха 2240 дървета и 330 по-малки растителни вида.

По случай юбилея на инициативата, „Моят зелен град" осинови своята втора гора с площ от 4 декара със съдействието на Държавно горско стопанство - София и „Югозападно държавно предприятие”. Тя се намира в природен парк „Витоша" и се състои от 1550 дръвчета, за които ще бъдат полагани специални грижи, докато пораснат. С това осиновяване дърветата, за които са полагани специални грижи като част от кампанията „Моят зелен град", станаха 5250.

Назад Напред